MZ Nitra 2013

MZ Nitra 2013

Čo sú to Mestské zásahy Nitra 2013?

Hlavnou ideou projektu Mestské zásahy Nitra 2013 je nájsť v rámci mesta a jeho okolia problematické alebo nevyužité priestory a miesta, o ktorých si myslíte, že nefungujú tak ako by mali a vy máte potrebu do nich kreatívne vstúpiť a zasiahnuť.

Aj malé zásahy sa môžu stať veľkými – vždy ide o veľkosť a opodstatnenosť myšlienky. Či ste architekt, umelec alebo občan-aktivista, môžte takto ponúknuť svoje konkrétne návrhy a riešenia kompetentným mestským orgánom a úradníkom, zároveň však poukázať na kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby Nitra, mesto tvorivého myslenia a nápadov, bolo aj kvalitným miestom pre život.

Organizátor a realizácia projektu Mestské zásahy Nitra 2013

OZ UzemnePlany.sk – www.uzemneplany.sk
Bunka pre súčasnú kultúru – www.projektbunka.sk
Architektonické štúdio Atrium – www.atriumstudio.sk
EASTSIDE architecture – www.eastside.sk

Autori konceptu Mestské zásahy

Vallo Sadovsky Architects.

Projekt finančne podporilo

Mesto Nitra
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR

Čo je výstupom projektu?

Jedinečná publikácia, séria výstav, aktivity v centre mesta.

Zrealizuje sa nejaký návrh?

Sme presvedčení, že ÁNO.
Ako príklad môžeme uviesť Košice, kde OZ UzemnePlany.sk realizovalo projekt PodMostom – www.podmostom.sk
Mesto realizovalo Most zamilovaných, plánuje sa realizácia Zazelenania električkových tratí.
Mestu Nitra záleží na verejnom priestore, preto sa pokúsi vybrané návrhy aj zrealizovať.
Bunka pre súčasné umenie je v Nitre už aktívna.


ĎAKUJEME ZA VAŠE NÁVRHY

Ak nás chcete kontaktovať použite kontaktný formulár alebo facebook.