141

Úprava križovatky Štúrova / Štefánikova

Autor(i)
Michal Šimonek
Miesto/lokalita
Štúrova 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Úprava križovatky Štúrova / Štefánikova

V Nitre máme pekne upravenú križovatku pri Centro Nitra, križovatka ulic Štúrova/Štefánikova však upravená vôbec nie je. Namiesto betónových ostrovčekov navrhujem vyplniť ich zeminou a zasadiť kvety, prípadne inú zeleň. Tiež navrhujem prefarbiť resp. odstrániť nevkusné žlté zábradlie. Nitra je starobylé mesto, ktoré sa tak všade prezentuje, zábradlie by preto malo byť čierne s historickým nádychom tak ako je tomu v mestách po celom svete. Táto najdôležitejšia križovatka v meste vyzerá nereprezentatívne. Potrebné je tiež zrekonštruovať povrch cesty pri hladnom vchode Mlynov a poriadne spraviť aj kanálové poklopy. Tie čo sú tam sa prepadávajú. Tiež navrhujem kvalitné LED osvetlenie križovatky ako ukážkový príklad správne a kvalitne nasvietenej cesty, križovatky. Posledná zmena by mal byť chodník pred OD Tesco – absolutne nevyhovujuci priam hanba mesta.

Poloha na mape

comments powered by Disqus