70

Nová informačná tabuľa - "Chodci, choďte vpravo"

Autor(i)
Silvia Golemová
Miesto/lokalita
Štúrova 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Nová informačná tabuľa - "Chodci, choďte vpravo"

Na hlavnej a najfrekventovanejšej križovatke v Nitre sa chodci nevedia pohybovať cez prechod pre chodcov. Vrážame do seba ako ovečky, pretože nikto tu asi nevie, že po prechode pre chodcov sa chodí vpravo. Preto navrhujem dať nad semaforové značenie tabuľlky s textom: Chodci choďte vpravo, tak ako to bolo aj v minulosti. Neviem, prečo sa tabule odstránili…A keď už sa tak hrdíme multikultúrou v Nitre, mali by sme tento nápis preložiť minimálne do angličtiny, nech už sme komplexní. Myslím, že to nie je nič mimoriadne náročné a pomohlo by to Nitre. Tabule by sa určite hodili na viaceré miesta, no tu sú napotrebnejšie.
Viacerí by taktiež uvítali aby časť prechodu slúžila len cyklistom, ktorých počet sa stále zvyšuje.
Ďakujem.

Poloha na mape

comments powered by Disqus