55

Železničné depo

Autor(i)
Kvetoslava Krišáková
Miesto/lokalita
Železničiarska 663/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Železničné depo

Priestory bývalého železničného depa a priľahlého bývalého obytného domu – Ide o priestory železničného depa a priľahlé priestory, ktoré už roky neslúžia svojmu účelu a sú nevyužívané, čo je myslím škoda. Dom spojený s depom slúžil na bývanie železničiarskych rodín (5 bytových jednotiek) a v súčasnosti tam iste treba rozsiahlu rekonštrukciu. Vyššie položená budova, ktorá je novšia a stavali ju železničiari v 70. rokoch v tzv. akcii Z (svojpomocne) na oddych železničiarov medzi službami (nocľah, sprcha, spoločenská miestnosť,. …) Myslím si, že je viac možností využiria tohto priestoru, napr. čo sa týka domu spojeného s depom, mohlo by to byť železničiarske múzeum, čomu by sa určite potešilo veľa bývalých, aj súčasných železničiarov. Veď toto povolanie bolo pre väčšinu z nich aj koníčkom, a bola by to aj atrakcia pre mesto. Druhá možnosť je využiť to ako bývanie pre seniorov železničiarov (bývalých) a tieto dve možnosti by sa dali prípadne spojiť. Myslím, že by som dokázala získať aj niekoľko desiatok podpisov od bývalých, ale aj súčasných železničiarov na podporu týchto návrhov. Čo sa týka druhej novšej budovy, dala by sa využiť ako dočasné sociálne bývanie napr. pre osamelé matky s deťmi.

Poloha na mape

comments powered by Disqus