50

Rekonštrukcia Radlinského ulice, zosúladenie s pešou zónou

Autor(i)
Michal Šimonek
Miesto/lokalita
Radlinského 4-6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Rekonštrukcia Radlinského ulice, zosúladenie s pešou zónou

Radlinského ulica je zakreslená ako pešia zóna, jej vzhľad ale vôbec nepripomína tento fakt. Napája sa na Štefánikovu ulicu/pešiu zónu, chýba tu dlažba, chodníky, osvetlenie je zastaralé socialistické, cesta a chodníky sú krivé, rozbité. Je potrebné túto známu ulicu zrekonštruovať a dať jej krajšiu tvár. Použitý materiál a vzhľad by mal byť rovnaky ako je terajšia pešia. PROSIM nie podľa vzoru posledných rekonštrukcií v Nitre – parčík pri pošte, Župné námestie – ale seriózny vzhľad za ktorý sa nebudeme hanbiť.

Poloha na mape

comments powered by Disqus