49

Pešia zóna - prepojenie dvorov

Autor(i)
Michal Šimonek
Miesto/lokalita
Štefánikova trieda 24-26, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Pešia zóna - prepojenie dvorov

Kedysi bola v Nitre myšlienka prepojiť pasáže a dvory na pešej zóne, Farskej ulici, Mostnej a priľahlých uliciach. Vznikla by tak sieť uličiek, ktoré by mali svoje čaro. Dnes je všetko pozatvárané, máme dá sa povedať pár uličiek. To čo zničila vojna dokončili komunisti. Nitra potrebuje dotvoriť centrum mesta. Ako problém vidím fakt, že tieto pasáže a dvory sú v súkromnom vlastníctve. Som si istý, že by sa dala nájsť vôla a cesta. Chýba tiež súvislé prepojenie s podhradím, Župným námestím. Je potrebné vypracovať štúdiu centrálnej mestskej zóny spolu s plánom ako doriešiť a dostavať centrum a spraviť ho znovu atraktívnym nakoľko pešia zóna vymrela.

Poloha na mape

comments powered by Disqus