58

Prepojenie ulíc Hlboká, Tehelná, Potravinárska

Autor(i)
Michal Svýba
Miesto/lokalita
Hlboká 1083/85, 949 01 Nitra, Slovensko
Odhadovaná cena
50 000 €
Prepojenie ulíc Hlboká, Tehelná, Potravinárska

Návrh jednoznačne zlepší katastrofálnu dopravnú situáciu na sídlisku Čermáň, kde Mesto Nitra do cestnej infraštruktúry neinvestovalo od prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia ani jeden halier. Mesto dodnes nezabezpečilo ani len nastriekanie deliacich parkovacích čiar pre jednotlivé parkovacie miesta, aby sa na existujúce parkoviská dostalo optimálne množstvo áut a aby nevznikali medzi autami zbytočne veľké medzery. Situácia je neudržateľná, sídlisko nebolo stavané na takú vysokú intenzitu dopravy. Už v popoludňajších hodinách tu nie je možné zaparkovať, slepé ulice Tehelná a Hlboká neumožňujú plynulý prejazd, autá sa na malom priestore otáčajú v strede cesty. Navrhujem prepojiť dve slepé časti Hlbokej ulice s Tehelnou a Potravinárskou, pričom by vznikla nová cestná komunikácia na mieste dnešného širokého chodníka. Po stranách cesty by mohli byť nové parkovacie miesta, chodníky s cyklochodníkmi s bezbariérovými vstupmi a zároveň by mohlo prísť k zjednosmerneniu častí týchto ulíc. Tým by vznikli napr. v súčasnosti na slepej Tehelnej ulici nad panelákom Hlboká 73–75 nové parkovacie miesta na existujúcej vozovke, keďže parkovať by sa dalo v šikmom smere na kraj vozovky po oboch stranách.

Poloha na mape

comments powered by Disqus