47

bezpečný a hravý KÚTik na Čermáni

Autor(i)
Pavol Horáni
Miesto/lokalita
Hlboká 1080/71, 949 01 Nitra, Slovakia
bezpečný a hravý KÚTik na Čermáni

detské ihrisko nespĺňajúce EU normy, kapacitné požiadavky spádovej oblasti, hygienu, bezpečnosť

návrhy návštevníkov: nové lavičky, odpadkové koše, oplotenie, prekrytie pieskoviska, viditeľný a bezpečný info systém (pravidlá/zákazy), kreatívne a húpacie stanoviská

Poloha na mape

comments powered by Disqus