45

Diaľkové linky mimo centra

Autor(i)
Andrej Bučka
Miesto/lokalita
Staničná 1564/3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Diaľkové linky mimo centra

Bolo by vhodné obmedziť premávku diaľkových liniek cez centrum mesta odklonom na výjazd z R1 Nitra – juh (Cabajská), čím by sa znížilo znečistenie vzduchu a zabezpečila vyššia priepustnosť mestských komunikácií.

Poloha na mape

comments powered by Disqus