39

Chodník spájajúci Nitru s Janíkovcami

Autor(i)
Michal Šimonek
Miesto/lokalita
Dlhá, Nitra, Slovenská republika
Chodník spájajúci Nitru s Janíkovcami

Mestská časť Janíkovce je s Nitrou spojená len cestou. Je potrebné vybudovať chodník a cyklotrasu kopírujúcu hlavnú cestu. Vzdialenosť je akceptovateľná.

Poloha na mape

comments powered by Disqus