37

lávka cez rieku

Autor(i)
Katarína Kajanová, Pavol Frólo
Miesto/lokalita
Kraskova 602/5, 949 01 Nitra, Slovenská republika
lávka cez rieku

Návrh postaviť lávku pre chodcov by uľahčilo i zrýchlilo presun študentov z „kalvárskeho“ brehu rieky na „univerzitný“ breh, kde študenti počas pracovných dní vo vysokej miere navštevujú Technickú fakultu, Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity a Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa. Na Kraskovej ulici je situovaná Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, ktorá by tým, že sa tam vybuduje lávka, mala lepšie spojenie s Fakultou prírodných vied. Návrh by bol určite podporovaný aj kvôli nedostatku mostov v tejto oblasti, a nakoľko obchádzka cez najbližší most je dlhá cca 1,5 km a tak by sa nová lávka stretla s úspechom u študentov a nie len u nich. Dalo by sa predpokladať, že aj pre turistov, cyklistov, korčuliarov a iných, by to bolo skvelá šanca na prípadne dlhšie prechádzky alebo i zväčšený okruh, ktorý by sa dal absolvovať na bicykli.

Poloha na mape

comments powered by Disqus