143

Zriadenie chýbajúceho parkoviska

Autor(i)
Róbert Mikulášik
Miesto/lokalita
Nábrežie mládeže 79, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
Zriadenie chýbajúceho parkoviska

Navrhujem zriadiť parkovisko na ul. Nábrežie mládeže 83, 81, 71, 69. Autá zaberajú pľac pre prejazd a prechod. Navyše autá už parkujú čoraz častejšie na trávniku a pre chýbajúci zabraný prejazdový pľac vodiči využívajú na prejazd aj chodníčky. Tieto konštrukčne nie sú uspôsobené na prejazd vozidiel, ktoré ich poškodzujú a znečisťujú, ale vodiči ohrozujú chodcov a najmä nepozorné deti..

Poloha na mape

comments powered by Disqus