34

Zamedziť prejazdu vozidlám po školskom chodníku

Autor(i)
Róbert Mikulášik
Miesto/lokalita
Nábrežie mládeže 979/93, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
Zamedziť prejazdu vozidlám po školskom chodníku

Navrhujem zamedziť prejazdu vozidlám po chodníku pri novom dopravnom ihrisku na Nábreží mládeže pevnými zátarasmi – oceľovými kolmi. Je to chodník, ktorý je akousi chodníkov tepnou danej lokality a využíva sa najmä pre prechod žiakov do ZŠ Nábrežie mládeže, prechod rodín s deťmi k priľahlému dopravnému a detskému ihrisku. Chodník slúži ako prechod k obchodom ale i k prechodu obyvateľov z iných priľahlých ulíc ako „tranzit“ k rieke a hokejovému a futbalovému štadiónu. Neraz tu dochádza ku kolízii medzi chodcami a vozidlami, kedy chodci musia dávať prednosť vozidlám i keď je chodník riadne označený dopravnými značkami. Navyše dochádza poškodzovaniu chodníka, či znečisťovaniu povrchu blatom, nakoľko vozidlá kvôli malej šírke chodníka využívajú aj trávnaté plochy, čím dochádza aj k zvýšeniu prašnosti v obytnej zóne.

Poloha na mape

comments powered by Disqus