64

Technický návrh využitia prázdnych plôch pre montáž slnečných kolektorov

Autor(i)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD., prof. Ing. Alena Vollmannová, PhD.
Ateliér
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto/lokalita
Nábrežie mládeže 986/95, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
Technický návrh využitia prázdnych plôch pre montáž slnečných kolektorov

Návrh týkajúci sa nie verejných priestranstiev, ale dvoch spoločností: Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. (Chrenová – OPM 2 SR, s.r.o.) a Agrokomplexu-Výstavníctva Nitra, štátneho podniku (obe so sídlom v Nitre). Jedná sa o nevyužité plochy ležiace na opustených parcelách Agrokomplexu (GPS súradnice 48°17´53.59´´ s.z.š.; 18°05´55.26´´v.z.d.), kde by sa dalo umiestniť veľké množstvo slnečných kolektorov, ktoré by pripravovali teplú vodu pre Nitriansku teplárenskú spoločnosť, a.s., so sídlom na ul. Nábrežie mládeže 89 (Chrenová – OPM 2 SR, s.r.o.), ležiacej v tesnej blízkosti týchto nevyužitých plôch a táto spoločnosť by ju potom následne distribuovala do domácností. V projekte by sa vlastne podporilo využívanie slnečnej energie, pretože Slnko nám dodáva energiu, keďže predstavuje vysokoenergetický zdroj. Jednoduchým prepočtom určime veľkosť plochy na ktorých by boli potrebné kolektory: obsah obdĺžnika = šírka . dlžka = 160m . 50m = 8 000m2 . V našich zemepisných šírkach dosahuje slnečná energia dopadajúca na plochu 1m2 priemernú hodnotu cca 1000 kWh.rok-1 . Po prepočítaní tejto príkonovej energie na túto plochu, t.j. obyčajným vynásobením plochy kolektorov a priemernej slnečnej dopadajúcej energie, t.j. 8000m2..1000kWh.rok-1.m-2=8 000 000kWh.rok-1.

Poloha na mape

comments powered by Disqus