23

Diskotéky bez cigariet

Autor(i)
Andrej Bučka
Miesto/lokalita
Mostná 230/38, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Diskotéky bez cigariet

Pri súčasnom trende boja proti fajčeniu sa akosi pozabudlo na miesta, kde by bolo jeho obmedzenie viac ako žiadané. Týmto miestom sú diskotéky, kde sa schádza veľa mladých ľudí, z ktorých mnohí ani nemajú 18 a ďalší si nechcú ničiť zdravie fajčením. Navrhujem urýchlene vydať VZN, ktoré by zakázalo fajčenie na diskotékach a verejných koncertoch v uzavretých priestoroch v záujme ochrany zdravia našej mládeže.

Poloha na mape

comments powered by Disqus