21

Úprava dopravnej situácie na ul.Okánika

Autor(i)
Róbert Mikulášik
Miesto/lokalita
Ľudovíta Okánika 4, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
Úprava dopravnej situácie na ul.Okánika

Navrhujem upraviť dopravu na ul Ľ. Okánika a to tak, aby bol na nej zakázaný prejazd osadením dopravnej značky „Prejazd zakázaný“. A to od križovatky Nábrežie mládeže/Okánika až po Okánika č.8. Dôvodom pre tento návrh je hustá premávka a aj to, že táto cesta nemá chodník pre peších ani pre cyklistov. Cesta v tomto vymedzení slúži ako príjazdová cesta obyvateľov Okánika a Nábrežie mládeže, čo je zhruba 400 bytových jednotiek. Zbytočne cez ňu vykonávajú prejazd vozidlá, ktoré idú k domom na A.Hlinku a Lomnická, tiež aj k Obchodu Jednota a pekárni Jednota. To má neblahý vplyv na dopravnú situáciu a životné prostredie obyvateľov, navyše ohrozuje aj deti, ktoré tadiaľto prechádzajú do školy a na ihrisko Nábrežie mládeže. Zároveň navrhujem aby ul. Okánika bola „zobojsmernená“ v kratučkom úseku pred domom Okánika č.4 a to z dôvodu, že obyvatelia Nábrežie mládeže č. 73,75,77a79 ak chcú prejsť vozidlom na hlavnú cestu Nábrežie mládeže smerom k Chrenovskému mostu a smer Predmostie/Zobor musia obchádzať dom Okánika č.4, čo je úplne zbytočné a otravné pre všetkých zúčastnených a tiež dochádza k znižovaniu kvality ovzdušia zbytočnou obchádzkou.

Poloha na mape

comments powered by Disqus