17

Úprava Hrádze

Autor(i)
Vladimír Holec
Miesto/lokalita
Parkové nábrežie 877/13, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Úprava Hrádze

Oprav hrádze a rozšírenie pre korčuliarov, cyklistov, mamičky s kočíkmi na prechádzky v rozsahu od severného obchvatu R1 až ku kafilérii. Oboch brehov rieky Nitry. Vytvorenie príjemnej oddychovej zóny a zároveň prepojenie s parkom.

Poloha na mape

comments powered by Disqus