139

Nitrička - symbolické znázornenie

Autor(i)
Michal Šimonek
Miesto/lokalita
Župné námestie 1/8, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Nitrička - symbolické znázornenie

Kedysi okolo Župného domu tieklo rameno rieky Nitry, ktoré sa nazývalo Nitrička. Nitrička pravdepodobne stále tečie v podzemí pod námestím. Projekt, ktorý dalo vypracovať mesto bohužiaľ ignoruje históriu a o Nitričke v ňom nie je ani zmienka. Jej symbolické znázornenie prípadne vodné prvky by podľa môjho názoru pekne doplnili námestie a pripomenuli by fakt, že tu kedysi tieklo rameno rieky Nitry. Z hľadiska turizmu by to bol tiež rozumný krok. Realizácia by nebola finančne náročná.

Poloha na mape

comments powered by Disqus