124

Priame prepojenie Pribinovho námestia so Svätoplukovým

Autor(i)
Marta Krivosik
Miesto/lokalita
Podzámska 14, 949 01 Nitra, Slovakia
Priame prepojenie Pribinovho námestia so Svätoplukovým

Na zamyslenie ponúkam úvahu o priamom pešom prepojení Pribinovho a Svätoplukovho námestia.
V minulosti malo výškové prevýšenie oddelovať „horné“ mesto od „dolného“, čo je už v dnešnej dobe nepotrebné. Priamym prepojením by mohli historické a kultúrno-spoločenské centrum lepšie „komunikovať“, turisti by mali ďaľšiu (priamu) možnosť prístupu ku hradu, ponúkli by sa nové výhľady na mesto, prechádzky, podporilo by to oživenie okolia…
Mohlo by sa to realizovať formou schodov z Horného Palánku spred bývalého kňazského semináru vo vyznačenom mieste ponad Podzámsku ulicu a podľa sklonu by schody mohli ústiť niekde medzi Podzámskou a Mostnou ulicou. Vznikla by nová ulica, ktorá by pokračovala na Svätoplukove námestie. Forma návrhu schodiska a zvolené materiály by mali rešpektovať historický charakter miesta.

Poloha na mape

comments powered by Disqus