112

doplnenie chodníka zo zastávky Nábr. mládeže na parkovisko pri Chrenovskom moste

Autor(i)
Ing. Katarína Kirchnerová, PhD, PaedDr. Eva Kirchnerová
Miesto/lokalita
Nábrežie mládeže 562/53, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
doplnenie chodníka zo zastávky Nábr. mládeže na parkovisko pri Chrenovskom moste

Na zastávke MHD Nábrežie mládeže smerom na A. Hlinku je ukončený chodník a ďalej je iba trávnik, cez ktorý chodia chodci na parkovisko a prístrešok pri Chrenovskom moste. Býva tam blato a nedá sa prejsť s kočíkom ani s invalidným vozíkom. Navrhujem potiahnuť chodník až na toto parkovisko s príslušným bezbariérovým prechodom až na most.

Poloha na mape

comments powered by Disqus