111

Priestor v okolí zastávky pri OD Tesco

Autor(i)
MH
Miesto/lokalita
Štúrova 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Priestor v okolí zastávky pri OD Tesco

Už dlhé roky je priestor v okolí autobusovej zastávky pri OD Tesco nevyužitý. Je to najfrekventovanejšia zastávka v Nitre, takže by sa tam dal nejakým spôsobom upraviť priestor, doplniť lavičky, upraviť zeleň… Denne sa tam pohybuje a čaká na autobus veľké množstvo ľudí, myslím, že je veľa spôsobov ako tieto priestory skultúrniť.

Poloha na mape

comments powered by Disqus