102

Parkovanie na chodníku na Hôrke

Autor(i)
Andrej Bučka
Miesto/lokalita
Na Hôrke 41/1, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Parkovanie na chodníku na Hôrke

Na Hôrke je zvláštne povolenie parkovania na chodníku, ktoré je nelogicky umožnené len pred vchodom č. 1. Často sa stáva, že na chodníku zaparkujú aj dve autá vedľa seba a pre chodcov už potom nezostane žiaden voľný priechod. Navrhujem vyznačiť na chodníku časť určenú pre peších a časť na parkovanie (pol na pol) a odstránenie zvislých stĺpikov, čím vzniknú ďalšie miesta na parkovanie až po Hôrku 15. Keď sa už povolilo parkovanie na chodníku, nech je tak aj v celej jeho dĺžke!

Poloha na mape

comments powered by Disqus