100

ALEJOU DO HÁJOV

Autor(i)
team UHA
Miesto/lokalita
Poľná Cesta, 949 01 Nitra, Slovenská republika
ALEJOU DO HÁJOV

Navrhujeme zatraktívniť existujúce cyklotrasy do mestských častí Nitry, v tomto prípade do Párovských Hájov, kde by sme si vedeli predstaviť vytvorenie alejí v otvorenej krajine pozdĺž cyklotrás. Stačilo by zopár malých intervencií – ako napr. vyčistiť trasy od prícestných krovísk a náletov alebo vytipovať vhodnú polohu pre umiestnenie odpočívadla na cyklotrase, s peknou krajinnou scenériou aby dostali trasy nový rozmer. Pôsobili by bezpečnejšie a ponúkli by ľuďom alternatívne možnosti, ako sa dostať „do“ a „z“ mesta alebo si oddýchnuť v prírodnom prostredí hájov. Tie by mohli byť pretransformované na lesy špeciálneho určenia s rekreačnou funkciou najmä pre ľudí z južnej časti mesta ako alternatíva mestského parku alebo zoborských lesov.

Poloha na mape

comments powered by Disqus