99

HORNÉ MESTO / DOLNÉ MESTO

Autor(i)
team UHA
Miesto/lokalita
Kupecká, Farská ul., Župné a Pribinove nám.
HORNÉ MESTO / DOLNÉ MESTO

Jednou z možností, ako zabezpečiť plynulé prepojenie Dolného a Horného mesta, resp. pomôcť návštevníkom mesta zorientovať sa v centre by mohla byť aktivizácia a podpora majiteľov objektov a prevádzok na Kupeckej a Farskej ulici, Župnom nám. a Pribinovom nám. aby tieto priestory „ožili“ vhodnou skladbou služieb a aktivít komerčného i nekomerčného charakteru odohrávajúcich sa celoročne aj v uličnom priestore. Niektoré akcie na Svätoplukovom námestí by mohli mať zároveň sprievodnú odozvu aj na Pribinovom nám.

Poloha na mape

comments powered by Disqus