98

NOVÁ DOMINANTA PRE NITRU

Autor(i)
team UHA
Miesto/lokalita
Štefánikova trieda / Štúrova ul.
NOVÁ DOMINANTA PRE NITRU

V mieste križovania Štúrovej ul. a Štefánikovej tr. na ploche pri obchodnom dome (pribl. v polohe exist. novinového stánku) je plocha pre umiestnenie dominanty. Mohol by to byť nový identifikačný a orientačný prvok mesta, tentokrát taký, ktorý mestu chýba – spájajúci moderné technológie s umením, s večernou hrou svetla – a nemáme tým na mysli reklamný totem, ktorý tam teraz je…

Poloha na mape

comments powered by Disqus