87

Rekonštrukcia námestia pred Sandokanom

Autor(i)
Ing.arch, Juraj Císar, Ing.Katarína Sányová
Ateliér
ORANT Nitra, Župné námestie 1
www.orant.sk
Miesto/lokalita
Mikovíniho 6, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
2 mil.eur
Rekonštrukcia námestia pred Sandokanom

Vytvorenie spoločensko-trhového priestoru na Jurkovičovej ulici na Klokočine podľa PD z r.2000

Poloha na mape

comments powered by Disqus