79

Nitrianskych 7

Autor(i)
team UHA
Miesto/lokalita
7 vŕškov Nitry
Nitrianskych 7

Myšlienka aktívneho využívania a navštevovania siedmych vŕškov Nitry, ktoré tu boli dávno pred nami…

Za svetla – zatraktívnenie rôznymi aktivitami
Za tmy – príležitostné zviditeľnenie svetelnými lúčmi

Na vŕškoch by mohla pribudnúť napr. nová rozhľadňa (Borina), terasa a občerstvenie (Zobor), rôzne aktivity, prezentácie, atrakcie pre deti a pod.

Poloha na mape

comments powered by Disqus