22

Prestavba Palárikovej ulice

Autor(i)
JHA
Ateliér
JHA
Miesto/lokalita
Palárikova 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
Podzemné prepojenie, parkovisko a námestie 1 700 000 €
Prestavba Palárikovej ulice

Návrh rieši Palárikovu ulicu ako námestie zapustené do ulice s možnosťou dostavby objektu spoločenského alebo polyfunkčného charakteru s bývaním. Na ulici je navrhované parkovisko pre jestvujúce objekty a pešiu zónu. Prepojenie ulíc Palárikova a Štefánikova je pomocou podzemného prepojenia s podzemným parkoviskom, čím sa využíva prirodzený terén Palárikovej ulice.
Toto riešenie umožňuje bezkolízny prechod ľudí pešou zónou až k OC Mlyny s využitím námestia v tejto časti mesta, kde sa stretajú tri ulice. Námestie je riešené spevnenými plochami na streche podzemného parkoviska, strešnou zeleňou s oživením vodnými plochami s posedením.

Poloha na mape

comments powered by Disqus