28

Mesto na úrovni

Autor(i)
Štefan Lančarič, Tomáš Belovič
Miesto/lokalita
CMZ
Odhadovaná cena
Podľa výmery
Mesto na úrovni

Mesto má svoju daň, krajina ustúpila betónu. Vezmime prírodu o úroveň vyššie, do „strešnej krajiny“! Otvárajú sa zaujímavé možnosti ako zatraktívniť mesto nielen pre oko. O ploché, ponuro pôsobiace strechy v centre mesta naozaj nie je núdza. Extenzívnu, nízko údržbovú strešnú zeleň je možné aplikovať na obrovských výmerách … hydroizolácia a statika pri takomto spôsobe úpravy nie sú argumentom proti … veď dnes nám tiež do vnútra budovy neprší, a štrk je rozhodne ťažší, ako namiešaný substrát. Keď častokrát hovoríme, že prostredie vychováva, vyššia kvalita a estetika sveta striech nám pri letmom pohľade z okna určite pomôžu popasovať sa s nástrahami bežného dňa.

Poloha na mape

comments powered by Disqus