46

Nitra Look

Autor(i)
Tomáš Belovič
Ateliér
Krajinní architekti
www.krajinniarchitekti.sk
Miesto/lokalita
Topoľová 978/1, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovakia
Odhadovaná cena
Podľa výmery
Nitra Look

V meste každý deň prechádzame okolo priestranstiev upravených i neupravených. Ako maximalizovať efekt s minimom námahy, s cieľom zjednodušenia údržby a skvalitnenia obrazu mesta? … Založenie kvetinových lúk na vybraných verejných plochách v Nitre, v parkoch, vnútroblokoch sídlisk, popri cestách alebo na vstupoch do mesta ponúka skvelé riešenie. Len si to predstavte, nekosíte, nehnojíte, nepolievate, a Nitra kvitne do krásy sama od seba!

Poloha na mape

comments powered by Disqus