27

revitalizácia areálu bývalých kasární

Autor(i)
ing. arch. M. Kozáková, ing. arch, Ľ. Dubeňová
Miesto/lokalita
Dobšinského 2874, 949 01 Nitra-Zobor, Slovenská republika
revitalizácia areálu bývalých kasární

Cieľom nášho projektu je znovuprinavrátiť miestu bývalých kasární život a zapojiť ho do urbanizmu mesta. Celý areál kasární sme v našom projekte prerozdelili na 4 zóny, kde v každej je reprezentovaná určitá funkcia. Zóna 1 – patrí k nej zábava, relax, výuka v prírode. Existujúca zeleň v tejto lokalite je zachovaná a je cez ňu vytvorený náučný chodník o danom území, kde sú prezentované jednotlivé historické obdobia lokality. Zóna 2 – jediná zo zón, kde je umiestnená nová výstavba, ktorá by mala poskytnúť vybavenosť, služby, prechodné ubytovanie a športové zázemie pre dané územie. Zóna 3 – archeologický výskum prebiehajúci v tejto lokalite by bol prekrytý súborom lávok vyvýšených ponad terén, ktoré návštevníkov zavedú priamo do centra územia kasární – námestia obklopeného zrekonštruovanými objektami kasární slúžiacich ako pre verejnosť tak aj pre pracovníkov AI SAV. Zóna 4– by mala slúžiť ako tržnica, obchody či komunitné centrum.

Poloha na mape

comments powered by Disqus