34

Revitalizácia verejného priestoru

Autor(i)
Ing. Michal Benček, pod vedením Ing. A. Takáčovej, PhD.
Miesto/lokalita
Mikovíniho 2-4, 949 11 Nitra, Slovenská republika
Revitalizácia verejného priestoru

Revitalizácia verejného priestoru, ktorý by mal sĺúžiť obyvateľom sídliska ako verejný park a súčasne aj ako priestor pre rozličné verejné akcie. Štúdia bola vypracovaná ako školský projekt v rámci Ateliérovej tvorby na katedre Záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre.

Poloha na mape

comments powered by Disqus