51

NITRA cityRIVER

Autor(i)
MArch Marek Lüley Bc.Art. Peter Buday
Ateliér
CPS ARCHITECTS
www.cpsinterier.sk
Miesto/lokalita
Most Univerzitný, 949 01 Nitra, Slovakia
Odhadovaná cena
15 €
NITRA cityRIVER

Ambíciou projektu NITRA cityRIVER je poukázať na elementy prírody v meste a chápať ich ako jeho neodelitelnu súčasť. Už v minulosti boli prírodné plochy ako rieka, lúka, les či jazero priestory a mechanizmy každodenného života. Vývojom spločnosti a života v domovoch, ktoré poskytujú veškerú vybavenoť nahradcujúcu kontakt s prírodou sa tieto plochy stali nepríjemnou geografickou prekážkou pre život v meste. Ich oplotenie alebo postúpné vytrácanie vytvára socialnu barieru chápania verejného priestoru, ktorú nahrádzajú uzavreté umelé prostredia obchodných centier. V takýchto priestoroch vnímanie človeka trpí záplavou dvojrozmernej reklamy a umelo vytvorených túžob. Preto aj pohľad na prírodnú scenériu vníma dvojrozmerne a spoza oplotenia ju chápe ako dostačujúci zážitok. Rieka ako dynamický prvok mesta so svojou trojrozmernou topografiou meniacou sa počas ročných období je ukážkový príklad prírodného elementu v meste ktorá si zaslúži demokratický prístup po celej dĺžke svojho toku. Projekt NITRA cityRIVER poukazuje na úsek nábrežia Mládeže a Wilsonovo nábrežie s ambíciou obsadiť rieku Nitra na viacerých miestach pozdĺž celého toku v meste. Súčasná poloha projektu je umiestnená na základe potencionálnej atraktívnosti miesta študentského života a úzkeho kontaktu s centrom mesta. Navrhnu

Poloha na mape

comments powered by Disqus