6

prepojenie centra

Autor(i)
Ing.arch. Tomáš Molnár
Miesto/lokalita
Štefánikova trieda 60/28, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
60 000
prepojenie centra

Predmetom zásahu bola snaha znovu prinavrátiť centru mesta život a ľudí, nakoľko nám nákupné centrá spôsobili vyľudnenie našej pešej zóny. Namiesto násilného ťahania ľudí späť som sa preto rozhodol, že bude lepšie umožniť prístup ľuďom ktorí budú mať záujem. Vytvorením mestského okruhu pre cyklistov / korčuliarov. Cyklo trasy sú už zrealizované vo veľkej časti popri rieke a sú plne využívané. Zokruhovaním tejto trasy umožníme ľuďom bezpečne vojsť do centra mesta a zároveň sa vytvorí radiála pre napojenie z jednotlivých mestských častí. Ak sa zjednoduší prístup do centra pritiahne to viac ľudí. Ak príde viac ľudí – zvýši sa atraktivita priestoru. Vyššia atraktivita priestoru pritiahne viac služieb. Viac služieb – viac ľudí.
-predĺženie pešej zóny až ku križovatke Štúrovej ulice a Štefánikovej triedy (s čiastočným obmedzením dopravy) nakoľko táto križovatka je centrálnym dopravným uzlom a predĺžením zóny je väčšia možnosť pritiahnuť ľudí.
-cyklopoint – bod ktorý by dopĺňal cyklo trasy a slúžil by orientačný bod s rôznymi funkciami: parkovanie bicyklov/ l lavička pre korčuliarov/prístrešok/ stánok/ občerstvenie s možnosťou celoročného využitia a vysokej variability.

Poloha na mape

comments powered by Disqus