35

Úprava okolia rieky Nitra

Autor(i)
Z. Grečnárová, D. Frankovičová, S. Germuška, pod vedením Ing. A. Takáčovej, PhD. KZKA, SPU v Nitre
Miesto/lokalita
Wilsonovo nábrežie 12, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Úprava okolia rieky Nitra

Návrhová štúdia rieši otázky komunikácií v okolí rieky Nitra, rovnako aj riešenie občianskeho vybavenia a atraktívnych aktivít, ktoré by takto upravené nábrežie mohlo ponúkať pre obyvateľov a návštevníkov mesta so zreteľom na pobrežný val a protipovodňové opatrenia. Štúdia bola vypracovaná ako školský projekt v rámci Ateliérovej tvorby na katedre Záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre.

Poloha na mape

comments powered by Disqus