5

Bunka pre súčasnú kultúru

Autor(i)
Viktor Šabík, Marián Haberland
Ateliér
Barak architekti
www.barak.sk
Miesto/lokalita
Štefánikova trieda 10/19A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Bunka pre súčasnú kultúru

Bunka je projekt pre podporu súčasnej kultúry a vnímame ho ako ostrovom pozitívnej deviácie. Rozhodli sme sa tento bod v centre mesta interpretovať. Intervencia rieši umiestnenie série buniek do vytvoreného priestorového rastra- mriežky. Pevný objem je umiestnený pri existujúcom dome a sú v ňom umiestnené hygienické zariadenia a vertikálna komunikácia. Bunky sú lodné kontajnery, ľubovoľne kombinovateľné a v čase je možné ich pridávať do vopred vytvoreného gridu. Funkcie jednotlivých buniek bude možné ľubovoľne variovať (ateliér, sála, obchod, dielňa, štúdio..) Štruktúru je možné prepájať podľa potreby. V parteri je vytvorený verejný priestor so zeleným átriom, ktoré je prepojené na vedľajší dvor- možná iniciácia kreatívneho priestoru v existujúcej mestskej substancii.

Poloha na mape

comments powered by Disqus