10

Medzipriestor | Párovce | minizásahy

Autor(i)
Ing.Arch. Martina Kalusová
Miesto/lokalita
Párovská 1189/12, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
30 000
Medzipriestor | Párovce | minizásahy

Sídlisko Párovce, medzi ulicami Párovská a Schurmanová, má presné rozčlenenie, vytvára verejné priestory medzi jednotlivými domami. Zelené ostrovy plné stromov, ktoré sú však bez života. Návrh reaguje na usporiadanie a prináša minimálne zásahy do jednotlivých častí. Priestor a funkciu ponecháva prevažne tak ako je zaužívaná. Prináša len jednoduché úpravy, ktoré ponúknu ľuďom ďalšie možnosti. Najviac sa zameriava na verejné plochy už existujúceho ihriska, trávnatej plochy medzi blokmi a plochy pred gréckokatolíckym kostolíkom. Úprava povrchov, jednoduché sedenie a športové a ihriskové náčinie by stačilo k zútulneniu týchto priestorov s potenciálom. Párovce by získali námestie, detské ihrisko a športové ihrisko.

Poloha na mape

comments powered by Disqus