47

Revitalizácia areálu ZŠ

Autor(i)
Z. Ďuránová, M. Getlerová, B. Feriančí, pod vedením Ing. A. Takáčová, PhD. KZKA, SPU v Nitre
Miesto/lokalita
Dražovská 5/6, 949 01 Nitra-Zobor, Slovenská republika
Revitalizácia areálu ZŠ

Štúdia rieši rekonštrukciu areálu základnej školy Kráľa Svätopluka v Nitre s ohľadom na náučný charakter areálu s prvkami moderného dizajnu. Ide o vytvorenie príjemného prostredia, ktoré by deti do školy lákalo a radi ju navstevovali :)
Štúdia bola vypracovaná ako školský projekt v rámci Ateliérovej tvorby na katedre Záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre.

Poloha na mape

comments powered by Disqus