14

revitalizácia autobusovej stanice

Autor(i)
Ing. arch. Tímea Molnárová
Miesto/lokalita
Staničná 1, 949 01 Nitra, Slovakia
revitalizácia autobusovej stanice

Ideou rekonštrukcie osvetlenia a grafického vyznačenia autobusových nástupíšť pre dialkové linky je zabezpečenie prehľadných
a bezpečných stojísk pre obyvateľov využívajúcich autobusovú stanicu v Nitre. Spojením dostatočného osvetlenia a kamerového systému.
Osvetlenie by zabezpečovali LED svetelné pásy a LED bodové svetlá s ďalekým dosahom osvetlenia (napr:ERCO).
Ďalším bodom rekonštrukcie je obnovenie povrchu stojísk, komunikačných ciest a revitalizácia mobiláru.

Poloha na mape

comments powered by Disqus