25

Pešia lávka cez rieku

Autor(i)
Ing.arch. Martin Koiš
Miesto/lokalita
Jesenského 2641, 949 01 Nitra, Slovakia
Pešia lávka cez rieku

Lávka je situovaná na meandri rieky Nitra. Je to strategicky významné miesto, pretože zabezpečuje vzájomné prepojenie Mestského parku so Zoborom a v súčastnej dobe veľmi využívaným nábrežím rieky . Navrhovaný most má nahradiť pôvodný starý most , ktorý z estetickeho a funkčného hľadiska, nie je vyhovujúci. Lávka funguje na princípe tzv. Pontónového mosta. Progresívne materiály umožnili vytvorenie ľahkej konštrukcie a tým využitie pontónu ako nosného prvoku. Farby sú inšpirované prírodou sú živé a pestré. Most svojim tvarom a sfarbenim vytvára akcent, ktorý v prostredí posobí pre človeka ako výrazný komunikačný bod.

Poloha na mape

comments powered by Disqus