13

SOC.ART. NR

Autor(i)
Ivan Siláči / Daniel Dida
Miesto/lokalita
Nábrežie mládeže 566/71, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovenská republika
SOC.ART. NR

Projekt zahŕňal v prvej fáze analýzu a mapovanie umenia vo verejnom priestore, zameranú na diela súvisiace s výstavbou sídliska Chrenová.
V projekte sa nosne venujeme trom objektom na sídlisku Chrenová 1. Konkrétne ide o mozaiky, ktoré neplnia len estetickú ale aj orientačnú funkciu. Stávajú sa tak veľmi príznačnými pre dané územie, obyvateľstvo sa s nimi môže ľahko stotožniť.
Projekt pracuje v dvoch rovinách. Prvá je fyzická obnova objektov a oprava nefungujúceho osvetlenia. Druhou fázou je akési stotožnenie sa s miestom života pre obyvateľov, ktorý pomocou rôznych reklamných predmetov (tričká, nálepky, odznaky) sa stotožnia s miestom kde žijú.

Poloha na mape

comments powered by Disqus