54

Zelené námestie

Autor(i)
Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Tomáš Hanáček
Miesto/lokalita
Štefánikova trieda 25/41, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
celkovo do 90 000 Eur
Zelené námestie

Projekt je lokalizovaný v centrálnej časti mesta Nitra v jednom z ťažiskových priestorov centra mesta. Križovatka ulíc Farská, Palárikova a Štefánikova trieda je vstupnou bránou na pešiu zónu, pulzujúcim priestorom s vysokou frekvenciou pohybu obyvateľov Nitry. Z pozície chodca priestor pôsobí neprehľadným dojmom s jednoznačnou preferenciou automobilovej dopravy. Kompaktnosť priestoru výrazne narúšajú prieluky s neupravenými štítovými stenami budov na Palárikovej ulici. Návrh uvažuje s rekultiváciou stien a priľahlých plôch symbolizujúcimi pôvodné prepojenie uličnej čiary Štefánikovej triedy. V ďalšej etape intervencia počíta s revitalizáciou križovatky na tzv. ,,Zelené námestie", ktorého hlavným cieľom je bezpečnejší pohyb chodcov a cyklistov, kreovanie priestoru na sedenie, stretávanie sa. Priestor s vlastnou identitou pulzujúceho miesta s charakterom podobným New Yorskému ,,Time Square", Londýnskemu ,,Piccadilly Circus" alebo Pražskému ,,Václaváku". Súčasné vegetačné plochy námestia sú dopĺňané o zelené fasády na štítových stenách. Ich údržba je nenáročná a môže byť pod správou študentov FZKI SPU v Nitre, ako atraktívna výskumná úloha. Projekt je v súlade s koncepciou Nitry ako zeleného mesta a taktiež zámeru redukcie reklamných plôch v historickom centre.

Poloha na mape

comments powered by Disqus