1

Ja som Svätopluk

Autor(i)
Jakub Gemeran, Dana Drotárová
Miesto/lokalita
Svätoplukovo námestie 126/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
10 000
Ja som Svätopluk

Projekt „Ja som Svätopluk“ je inšpirovaný pomerne nedávnymi udalosťami okolo sochy veľkomoravského kniežaťa na bratislavskom hrade. Tá je priam ukážkovým príkladom arogancie moci, bez akejkoľvek participácie odbornej ,či laickej verejnosti.
V prípade nášho Svätopluka je však jedná len o dočasnú inštaláciu, po jej skončení sa tak verejný priestor dostáva do pôvodného stavu.

Umiestnenie

Inštalácia zaberá ústredný bod najväčšieho nitrianskeho námestia- Svätoplukovho námestia. Na miernom návrší, v priestore fontány je vytvorený pódiový priestor s podstavcom a sochou koňa. Socha sa nachádza v osi Hrad – Štefánikova trieda. Z istého pohľadu tak dielo zakrýva nitriansku dominantu, ktorej týmto uberá na dôležitosti.

Socha

Dielo sa skladá z dvoch častí- podstavec s prístupovým schodiskom a platformou a samotná socha koňa. Človeku je umožnené vysadenie na chrbát koňa, kde si následne užíva svoju rolu vznešeného kniežaťa. Je ponechané na každého fantázii ako túto heroickú pózu pojme. Tým sa sám stáva súčasťou jazdeckej sochy, ktorá s každým novým „jazdcom“ nadobúda novú podobu. Verejnosť tak symbolicky vytvára svoje vlastné skulptúry.

Cieľom intervencie je vtipným a neformálnym spôsobom poukázať na spomínanú problematiku inštalácie sôch vo verejnom priestore a nedostatočnú participáciu publika pri rozhodovaní o jeho využití.

Poloha na mape

comments powered by Disqus