52

FUNNY PAINTING

Autor(i)
Ing.Ing.arch. Marek Bakalár
Ateliér
Architektonické štúdio ATRIUM
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
51, 949 01 Nitra-Zobor, Slovenská republika
Odhadovaná cena
2 000 EUR
FUNNY PAINTING

Pešia lávka medzi mestským parkom a mestskou časťou zobor je lemovaná nekonečným zábradlím tvoriacim mrežu zvislých lamiel vnímanú chodcami a cyklistami prevažne zboku v smere chôdze, jazdy.
…obrazce, ktoré by sa namaľovali zboku lamiel by pri pohľade do diaľky tvorili ucelený priestorový obraz, ktorý by sa pri pohľade kolmo stratil, ale pri pohľade do diaľky by tvoril súvislý obraz veselých tvarov
a farieb.

Poloha na mape

comments powered by Disqus