37

sihoť design

Autor(i)
Ing. arch. Aleš Berec, Ing. arch. Ivan Čitáry, Ing. arch. Zuzana Holičková
www.alesberec.com
Miesto/lokalita
Sihoť 943/3, 949 01 Nitra, Slovakia
Odhadovaná cena
100.000 EUR
sihoť design

Snaha o revitalizáciu jestvujúcej industriálnej budovy na lukratívnom mieste v parku, ktorá už nie je využívaná a chátra. Ambícia o nájdenie nového vyuźita a prispôsobenie novej funkcii, ako priestor na konanie kultúrnych podujatí, wokrshopov, konferencií a prednášok. Umelecký bod v Nitre, ktorý by mohol sluźiť na prezentáciu mladých umelcov a poskýtovať zázemie pre ich tvorbu. Návrh akceptuje pôvodnú architektúru a zachováva industriálny vzhľad objektu.

Poloha na mape

comments powered by Disqus