31

BRÁNA VEČNOSTI, BRÁNA ŽIVOTA

Autor(i)
Mgr. Jozef Absolon
http://www.jozefabsolon.szm.com
Miesto/lokalita
Svätoplukovo námestie 130/4, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
90 000 € ( za odlievanie )
BRÁNA VEČNOSTI, BRÁNA ŽIVOTA

Monument.

  • výška: 10 metrov
  • materiál: odlievaný betón a bronz

Stredná veľká postava zobrazuje Ježiša Krista, ktorý v sebe zahŕňa všeobecný princíp života a dobra. Kristus je tu zobrazený tak, aby táto podoba bola prijateľná širokej verejnosti. Menšie postavy symbolizujú všetkých ľudí, ktorí žijú na svete. Ďalej sú tu zobrazené zväčšené bunky. Betónovú časť tvoria písmená Alfa a Omega.
Monument má byť umiestnený na Svätoplukovom námestí na mieste terajšej fontány. Namiesto nej majú byť vytvorené dve nízke, plytké fontány po bokoch monumentu.

Poloha na mape

comments powered by Disqus