40

STROM ŽIVOTA

Autor(i)
Mgr. Jozef Absolon
http://www.jozefabsolon.szm.com
Miesto/lokalita
Farská 1301/17, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
24 000 € (odlievanie)
STROM ŽIVOTA

Návrh na plastiku.

Na návrhu je zobrazená predná strana, ktorá by pútala väčšiu pozornosť prechádzajúcich ľudí. Návrh je zámerne situovaný pred kostolík sv. Michala, pretože vyjadruje náboženský obsah. Výška plastiky je asi 3 metre. Plastika z prednej strany pozostáva z dvoch častí:
Časť z hliníka / kríž s časťami tela Ježiša Krista, ktoré z neho vystupujú / a časť z brondzu / vlastný strom /. Zadná strana plastiky by bola vytvorená podobne ako predná, len namiesto častí tela Krista by tu bola vytvorená malá Eucharistia. Chýbajúca hmota – jablká na strome – symboliuje skutočnosť, že Strom života bol v minulosti „vykradnutý“ zlými skutkami ľudí / napr. vojnami. /.

Poloha na mape

comments powered by Disqus