24

RODINA

Autor(i)
Mgr. Jozef Absolon
http://www.jozefabsolon.szm.com
Miesto/lokalita
Štefánikova trieda 61-63, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
37 000 € ( odlievanie )
RODINA

Návrh na plastiku – súsošie

Návrh pozostáva z piatich postáv / muž, žena, dcéra, malý syn, malé dieťa /.
Výška najvyššej postavy / muž / má byť asi 180 cm. Návrh má byť vytvorený v materiáli bronz. Dve možnosti umiestnenia:

  1. Pri nákupnom centre Mlyny
  2. V mestskom parku

Uprednostňujem prvú možnosť umiestnenia, kde sa nachádza málo využitý široký dláždený pás – chodník, kde je vhodné umiestniť chýbajúcu dominantu – súsošie Rodina. Návrh je situovaný tak, aby z interiéru nákupného centra bolo plastiku vidieť cez voľné plochy veľkých skiel, aby vo výhľade nezavadzali vedľajšie bočné dvere. Súsošie je pred Mlyny navrhnuté bez podstavca.

Poloha na mape

comments powered by Disqus