42

zelená zóna

Autor(i)
Bc. Veronika Vaculová
Ateliér
Katedra záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
Miesto/lokalita
Bellova 765/11, 949 11 Nitra, Slovenská republika
zelená zóna

Hlavným cieľom návrhu verejného priestoru na Bellovej ulici bola snaha o vytvorenie príjemného priestoru v prostredí sídelnej výstavby. Vytvoriť miesto, ktoré by bolo plnohodnotne využívané všetkými vekovými kategóriami.

Riešená plocha sa nachádza v kopcovitom teréne, čo poskytuje možnosť prerozdeliť túto zónu na 2 časti. Vrchná, ktorá sa v súčasnosti využíva iba na prechod medzi dvomi ulicami, by sa v novej koncepcii dala pretvoriť na oddychovú zónu. Spodná časť by bola venovaná priestoru pre hry. Nachádzalo by sa tu detské ihrisko (ako v súčasnosti), no so zaujímavými hernými prvkami a taktiež „ihrisko“ pre dospelých. Nekvalitný betón, ktorý v súčasnosti tvorí povrch na oboch odpočívadlách, by sa nahradil betónovými platňami, ktoré by boli na viacerých miestach prestriedané trávnatými plochami, čím by sa scelila táto veľká prázdna plocha a vytvoril by sa tak intímnejší dojem z daného prostredia. Revitalizáciou zelene by sa zvýšila úroveň prívetivosti.

Celkový dizajn nového parku by zachovával súčasné členenie priestoru a niesol by sa v minimalistickej jednoduchosti.

Nová koncepcia však očakáva premenu tejto plochy a vytvorenie novej, príjemnej časti, ktorá by už neslúžila iba na nevyhnutný prechod, ale aj ako sídlisková zóna s podnetnou atmosférou.

Poloha na mape

comments powered by Disqus