53

Rekonštrukcia bufetu na Sihoti na celoročnú prevádzku

Autor(i)
Ing.arch. Juraj Císar, Ing. Katarína Sányová
Ateliér
ORANT Nitra, Župné námestie 1
www.orant.sk
Miesto/lokalita
Sihoť 3-5, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Odhadovaná cena
0,5mil.eur
Rekonštrukcia bufetu na Sihoti na celoročnú prevádzku

Návrh rieši modernizáciu starého bufetu pri detskom ihrisku s pridaním kaviarne na poschodí, úpravu WC a okolia

Poloha na mape

comments powered by Disqus